Kundregistrets informationsinnehåll

I S-gruppens ägarkunds- och kundregister underhålls handelslagens medlemsförteckningar. Utom uppgifter om handelslagens ägarkunder, finns det i registret uppgifter om personerna som hör till ägarkundshushåll samt om kunder som har beställt eller abonnerat på S-gruppens tjänster, t.ex. nyhetsbrev, som sänds p.g.a registret.  Uppgifterna i registret är baserade på uppgifter som ägarkunden har meddelat. I registret sparas också uppgifterna om inköp,  som är grunden t.o.m. för utbetalning av Bonus, betalningssättsförmånen och en eventuell återbäring av överskott.

Uppgifterna i registret används bl.a. för skötsel av kundrelationerna med ägarkundhushållen i handelslagen samt för produktion av förmåner och tjänster, kontakter och marknadsföring. Kunduppgifterna används också för utveckling av S-gruppens affärsverksamhet, så att t.ex. vårt verksamhetsnät och sortimenten i butikerna allt bättre ska motsvara ägarkundernas behov.