Vill du granska dina uppgifter?

Du kan granska dina uppgifter i vårt register antingen i Oma S-kanava, genom att rekrivera ett registerutdrag på ett webbformulär (på finska) eller sända en skriftlig ansökan om registerutdrag. Det kostar inget att granska registrerade uppgifter i Oma S-kanava, och du kan göra det så ofta du vill.

På Oma S-kanava

I Oma S-kanava kan du granska dina egna grunduppgifter (bl.a. kontaktuppgifterna och uppgifterna om ägarkundshushållet), kolla de i pengar utbetalda förmånerna och bonusköpsinformation om slutsummorna per kvitto för ägarkundshushållets bonusköp. Du har rätt att i Oma S-kanava beställa en rapport, där du ser uppgifterna om alla inköp som registrerats i registret noggrannare än som slutsumman på kvittot. På rapporten ser du endast inköp som du själv har gjort, inte andra familjemedlemmars inköp.

Logga in på Oma S-kanava

Webbformulär eller skriftlig anhållan om registerutdrag

Du kan rekvirera ett registerutdrag på ett webbformulär (på finska) eller fylla i en tryckt begäran om insyn och skicka den till adressen som nämns på blanketten; du får då registerutdraget med dina uppgifter per post. Anhållan om registerutdrag kan också vara fritt formulerad till registerhållaren.