Medlemsnumret och koderna

För att trygga säkerheten behöver du koder för användning av olika tjänster. På den här sidan kan du se var man ska använda vilken kod.

Medlemsnumret finns på kortet

Då du t.ex. shoppar på webben kan din rätt till ägarkundsförmåner kontrolleras genom att fråga efter ditt medlems- eller kundnummer. På S-Förmånskorten som visas nedan är medlems- eller kundnumret inringat med rött.

Medlems-/kundnumret är inringat med rött på S-Förmånskorten nedan.

Din S-kod på webben

Du behöver S-koden för att logga in i tjänsten Oma S-kanava. S-koden består av ett användarnamn och ett lösenord som du själv kan bestämma. Användarnamnet kan vara t.ex. dun e-postadress. Du kan skapa S-koden samtidigt som du loggar in i tjänsten Oma S-kanava. På första gången behöver du bankkoder eller ett mobilcertifikat. I fortsättningen kan du använda S-koden som du skapade. S-koden lagras bland dina andra uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

Skapa S-koden

S-Förmånskortets PIN-kod

PIN-koden är en fyrsiffrig kod som är anknuten till S-Förmånskort med betalegenskaper. Du behöver den då du betalar via en betalterminal för chipkort och då du tar ut pengar vid butikskassan eller bankautomater.

S-Bankens bankkoder

Du behöver bankkoder då du kommunicerar via S-Bankens webbank, per telefon på S-Bankens kundtjänst och t.ex. då du betalar i en webbutik. Bankkoderna består av tre delar: 1) användarnamnet 2) lösenordet 3) engångskoderna Anvisningar om hur man beställer bankkoder hittar du på S-Bankens webbplats

Den fyrsiffriga kundkoden (fd. saldoterminalkoden)

Kundkoden är en kod som man behöver då man använder S-Förmånskortsterminaler som finns på många verksamhetsställen. Kundkoden är en personlig, fyrsiffrig kod. För att kunna använda S-Förmånskortsterminaler behöver du dessutom ditt S-Förmånskort. Om du har glömt kundkoden eller vill byta den, ska du gå in på Oma S-kanava och klicka på Hantera koder. Du kan vid behov fråga efter saldoterminalkoden vid Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt , eller per telefon på S-gruppens ägarkundstjänst (tfn: 010 76 5859, må–fr kl. 8–20, 0,084 €/min).

Mer information om självbetjäningsställe >>

Logga in i Oma S-kanava >>