Bonussamlande är en familjehobby

Samla Bonus i en gemensam pott, beställ S-Förmånskort till alla familjemedlemmar.

  • Hela familjens inköp bidrar till Bonus
  • Också små inköp har betydelse; ett kanske går över gränsen till en högre bonusprocent
  • Var och en kan själv utnyttja produkt- och tjänsteförmånerna
  • S-Förmånskortet är helt gratis
  • Flera kortalternativ, också för familjens minsta

Så här beställer du S-Förmånskort till dina familjemedlemmar 

Anslut först en familjemedlem till ditt hushåll på Oma S-kanava.

Logga in och anslut familjemedlemmar >>

i När du har loggat in går du till följande punkt på webbplatsen: Uppgifter om ditt ägarkundshushåll
 

När du har anslutit medlemmen till ditt hushåll kan du beställa ett kontantkort för denne för att samla förmåner:

  • Som vårdnadshavare för en minderårig person kan du ansluta barnet till ditt hushåll och genast beställa ett kontantkort för barnet på Oma S-kanava.
  • När du ansluter en myndig person till ditt hushåll skickas en inbjudan till denne per e-post. Denne kan beställa ett kontantkort i samband med godkännandet av inbjudan. Om denne godkänner injudan, men inte beställer något kort i det skedet, kan du som hushållets huvudmedlem senare beställa kortet på Oma S-kanava.


Ni får maximal nytta när ni skaffar S-Förmånskort med betalningsegenskaper för alla familjemedlemmar:

  • För barn under 15 år (7–14 år) kan ni ansöka om betalkort på S-gruppens närmaste Ägarkunds- och S-Banken-serviceställe. Kortet är ett S-Förmånskort Visa Debit som auktoriserar betalningarna genast. Då kan kontot inte av misstag övertrasseras. En vårdnadshavare ska också finnas på plats och ha med sig en fullmakt av båda föräldrarna.
  • Personer över 15 år kan även själva ansöka om S-Förmånskort med önskade betalningsegenskaper via S-Bankens webbank.

Läs mer om betalkort och lämna ansökan  Gå till S-Banken >>
Besök ett kundtjänstställe  Hitta närmaste kundtjänstställe >>


Mer information om parallellkort: S-gruppens landsomfattande ägarkundstjänst, tfn 010 76 5859, må–fr kl. 8–20 (0,088 €/min.) och S-Bankens kundtjänst, tfn 010 76 5810, må–fr kl. 9–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.).