Utnyttja betalningssättsförmånen!

Betalningssättsförmånen är en förmån som betalas ut i pengar och som det är lönt att utnyttja. Betala inköpen med S-Förmånskortet, så får du 0,5 % betalningssättsförmån på inköp som omfattas av förmånen.

Så här samlar du betalningssättsförmån

  • Betalningssättsförmån kan man få på inköp vid verksamhetsställen i Finland.
  • Betalningssättsförmånen beräknas på hela hushållets inköp.
  • Du får betalningssättsförmånen med S-Förmånskortets alla betalegenskaper. Vare sig du betalar från konto eller på kredit.
  • Som huvudregel gäller, att betalningssättsförmånen beräknas på inköpets slutsumma. Inom bil- och järnhandeln gäller huvudregeln med vissa begränsningar.

Så här betalas betalningssättsförmånen

  • Betalningssättsförmånen betalas senast den 10:e dagen påföljande månad in på huvudmedlemmens konto för inbetalning av förmåner i S-Banken.
  • Oma S-kanava och S-mobil kan du följa upp betalningssättsförmånen och de andra förmånerna som betalas ut i pengar.
  • Reglerna och begränsningarna för utbetalning och samlande av betalningssättsförmånen kan du se i detalj på: S-kanava.fi/regler

Har du redan ett S-Förmånskort Visa?

Med S-Förmånskortet Visa samlar du Bonus och betalningssättsförmån. S-Förmånskortet Visa är fritt från års- och månadsavgifter. Kolla här.