Ett hurdant S-Förmånskort ska jag ha?

Då ditt S-Förmånskort är försett med Visaegenskapen, kan du betala och ta ut kontanter med kortet över hela världen. Med S-Förmånskortet Visa kan du sätta in och ta ut pengar vid kassorna i S-gruppens butiker.

Till råga på allt får du dessutom S-Förmånskortet Visa utan månads- och årsavgifter.

Att betala med S-Förmånskortet hämtar dig också pengar. Du får en betalningssättsförmån på 0,5 % på dina inköp i S-gruppens verksamhetsställen i Finland de andra ägarkundsförmånerna/betalningssättsförmånen.

Välj alternativet som passar dig bäst

S-Förmånskortet Visa Credit/Debit – ett internationellt kredit- och betalkort

Om du använder egenskapen Visa Debit, debiterar dina inköp S-Kontot direkt. Om du vill utnyttja kortets förmånliga kreditegenskap, Credit, får du i genomsnitt 30 dygn betalningstid. Då fakturan förfaller till betalning, kan du betala minimiamorteringsraten eller alla inköp med en gång. Du betalar ränta endast på krediten som du har använt. Information om den aktuella räntan ser du på s-banken.fi.

S-Förmånskortet Visa Debit – som ett traditionellt bankkort

Med S-Förmånskortet Visa Debit kan du ta ut pengar och betala inköp i både Finland och andra länder. Inköp debiterar S-Kontot direkt. Försäkra dig om att det finns pengar på kontot genom att regelbundet styra pengar dit. Redan vid fyllda 7 år kan man få ett eget S-Förmånskort Visa Debit. Kort för minderåriga är automatiskt verifierande, så kontot inte kan övertrasseras i misstag.

S-Förmånskortet Visa Credit – ett internationellt kreditkort

S-Förmånskortet Visa Credit ger i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid. Inköpen debiteras med en Visafaktura. Då fakturan förfaller till betalning, kan du betala minimiamorteringsraten eller alla inköp med en gång. Du betalar ränta endast på krediten som du har använt. Information om den aktuella räntan ser du på s-banken.fi.

S-Förmånskortet kontant – S-Förmånskortet utan betalegenskaper

Med kontantkort avses ett S-Förmånskort, med vilket du kan samla Bonus och utnyttja prisförmåner. Eftersom kortet inte har några betalegenskaper, lämpar det sig också för familjens småttingar. Det finns ingen åldersgräns för innehav av kontantkort.

Så här beställer du S-Förmånskort

Så snart du ansluter dig, beställs dig ett S-Förmånskort med egenskaperna som du väljer. Du kan förse kortet med nya egenskaper också senare: besök S-gruppens kundtjänstställe – de finns på Prisma, de större Sokosvaruhusen och på vissa S-marketar. Om du har S-Bankens bankkoder, kan du beställa också på S-Bankens webbank. Du kan också använda Serviceblanketten för ägarkunder, som finns på snart sagt alla verksamhetsställen.

Mer information om S-Förmånskortets betalegenskaper hittar du på S-Bankens webbplats:s-banken.fi


Skaffa dig ett S-Förmånskort

Anslut dig som ägarkund

Beställ S-Förmånskort Visa

Beställ S-Förmånskort till familjemedlemmar 

TIPS
Nu kan du betala inköp och samla Bonus med MobilePay i S-gruppens 66 dagligvaruaffärer.  Läs mer >>