Adressändringar

Om du har lämnat en officiell flyttningsanmälan till befolkningsregistret, behöver du inte lämna någon separat anmälan om ny adress till oss. Uppgifter om namn och adress för personerna i ägarkundshushållet uppdateras automatiskt med uppgifter från befolkningsregistersystemet

Om du har ett giltigt förbud mot utlämnande av adressuppgifter i registret, så uppdateras adressen naturligtvis inte automatiskt, utan du måste då anmäla din nya adress till handelslaget. 

Den gällande adressuppgiften kan du kolla i Oma S-kanava. 

Logga in på Oma S-kanava