Ägare i handelslaget

Då du ansluter dig som ägarkund, ansluter du dig samtidigt som medlem i handelslaget som verkar i din hemtrakt och gör en placering i dess kapital genom att betala en insats Genom din placering blir du en av ägarna i ditt handelslag, där alla har en lika stor andel i handelslaget.

S-gruppen är till för ägarkunderna. Tjänsterna och förmånerna som den erbjuder är planerade för ägarkunderna. Alltså för oss, ägarna i handelslaget, som använder S-Förmånskortet.

Sex orsaker att bli ägarkund Läs mer >>
 

Du kan påverka

Ägarkunderna är våra viktigaste kunder och deras åsikt är särskilt värdefull. Ge respons, ge förbättringsförslag och framför önskemål. Vi vill gärna höra hur vi kunde betjäna dig bättre! Som ägare har du också möjligheter att påverka skötseln av ditt handelslag genom att delta i kundpaneler, rösta i handelslagets fullmäktigeval eller ställa upp som kandidat i valet.

Ge respons, fråga och kommentera

Anslut dig till kundpaneler  

Tanken med kooperation

S-gruppen är en kooperativ företagsgrupp, som bildas av regionala handelslag samt av handelslagsägda SOK och dess dotterbolag. Ägarna i kooperativa företag är deras kunder, i S-gruppen alltså ägarkunderna. Det kooperativa verksamhetssättet innebär bl.a. att vår uppgift inte är att maximera vinsten, utan att säkra våra ägarkunder ständig tillgång till goda tjänster och kännbara förmåner.

Enligt principerna för kooperationen blir man belönad för att man använder den egna butikens tjänster, i proportion till användningen. Bonus är ett praktexempel på kooperativt belönande: ju mer ägarkunderna köper, desto större Bonus, dvs. desto mer pengar tillbaka, får de.

I kooperation ingår också samhälleligt ansvar.  De regionalt verksamma handelslagen sysselsätter, investerar och använder verksamhetsresultatet till förmån för sitt verksamhetsområde.