Insatsen är en placering i handelslagets kapital

Då du ansluter dig som ägarkund, löser du in en andel i handelslaget med insatsen du betalar – du är alltså en av ägarna till ditt handelslag. Insatsen är alltså inte betalning för S-Förmånskorte, utan en engångsplacering i handelslagets kapital. Om du senare beslutar dig för att avstå från ägarkundsrelationen, så får du hela insatsen du har betalt tillbaka.

Betala insatsen

Insatsen är 100 euro. Du kan betala insatsen eller en delinsats vidverksamhetsställets kundtjänstställe eller i Oma S-kanava.

Betala hela insatsen

Du kan betala hela insatsen direkt och får då i fortsättningen själv disponera över förmånerna som betalas i pengar. Med S-Förmånskortet får du utom Bonus och betalningssättsförmånen många produkt- och tjänsteförmåner. På helt inbetalda insatser betalar de flesta handelslagen årlig ränta.Anslut dig som ägarkund

Betala en delinsats

Betala minst 20 euro, en s.k. delinsats.  Delinsatsen kompletteras sedan med den Bonus och betalningssättsförmån som du får för dina inköp. Du har vanligen två år på dig att betala hela insatsen. Ju flitigare du använder S-Förmånskortet, desto snabbare blir hela insatsen inbetald.