Ränta på insatsen och återbäring av överskott

Som ägarkund kan du en gång om året få andra förmåner som betalas ut i reda pengar än Bonus. Om resultatet för föregående år har varit tillräckligt bra, kan ditt handelslag betala ränta på din insats, ibland också återbäring av överskott.

Räntan är avkastning på din placering, och återbäringen av överskott grundar sig på att du har koncentrerat inköpen till ditt eget handelslag.

Handelslagets fullmäktige besluter årligen om utbetalningen av ränta och överskott och om beloppens storlek. De betalas vanligen till utbetalningskonto för förmåner under försommaren.

Ränta på insatsen

Insatsen är en i många avseenden bra placering. Du får ett S-Förmånskort och de mångsidiga förmånerna förbehållna ägarkunder, som hjälper dig spara reda pengar! Dessutom betalar de flesta handelslagen också ränta på insatsen.

För att man ska kunna få ränta på insatsen, ska insatsen på 100 euro vara till fullo betald senast vid slutet av året för vilket räntan betalas följande år.

Man kan bekvämt betala in den felande delen av insatsen i Oma S-kanava eller vid närmaste kundtjänstställe.

LOGGA IN PÅ OMA S-KANAVA        SÖK NÄRMASTE KUNDTJÄNSTSTÄLLE

Återbäring av överskott

Det är bara en del av handelslagen som betalar återbäring av överskott. Återbäringen är en viss procentandel – som besluts separat – av ägarkundshushållets totala inköp.

Återbäringen av överskott beräknas på inköpen som under det föregående året gjorts vid det egna handelslagets verksamhetsställen. Inköp vid andra handelslags, dotterbolags eller samarbetspartners verksamhetsställen räknas alltså inte.