Tankningsbonus på bränsleköp
Upp till 5 cent per liter

På bränsle som säljs på ABC-stationernas tankningsområde betalas Tankningsbonus. Det innebär att en ägarkund får lika många cent i Tankningsbonus för varje tankad liter som ägarkundshushållets bonusprocent är under tankningsmånaden.

Tack vare övergången till Tankningsbonus har man kunnat sänka pumppriserna i relation till världsmarknadspriserna. Viktigt att notera med ändringen är att ägarkundshushållets bonusprocent per kalendermånad intjänas i den nya modellen på samma sätt som tidigare. Alla köp inom S-gruppen, även bränsleköpen i euro, höjer som tidigare månadens bonusprocent. Procentbaserad Bonus betalas i fortsättningen utifrån de totala inköpen på alla övriga köp inom S-gruppen.

Bonusköpsaldo

Se video om Tankningsbonus

Fakta om Tankningsbonus

  • Tankningsbonus gäller endast bränsle som tankas på ABC-stationernas tankningsområde. På alla övriga produkter som köps inom S-gruppen och ABC-kedjan får man procentbaserad Bonus, precis som tidigare.
  • Tankningsbonus gäller endast följande produkter: de två bensinkvaliteter som säljs, diesel, SmartDiesel och Eko E85-bränsle samt brännolja som tankas på tankningsområdet. På brännolja som beställningsprodukt betalas inte Tankningsbonus.
  • Tankningsbonus betalas i samband med utbetalning av Bonus den 10 varje månad som tidigare.

Ytterligare information

Tankkausbonus CSS